Dokumentasjon

Produksjon av samtlege lamper vert dokumentert og godkjend av foretaket og derav CE godkjend.
Last ned samsvarserklæring og anna dokumentasjon for standardmodellane i lenkene under.
Spesiallaga eller kundetilpassa lamper leverast med eigen, unik, dokumentasjon.