Tanken Kontorfellesskap

Trinn 1- Riving.

I denne delen av meieribygget var det eit eksisterande stort kontorlokale og mange smårom. Nokre av desse småromma tilhørte leiligheita som tidlegare vert brukt av meieribestyraren, men no var det nye tider og nesten samtlege deleveggar skulle ned for å lage eit moderne kontorfellesskap!